• School
  Barter Maritime School
  โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์.
  สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมชั้นนำ ที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
  กระทรวงศึกษาธิการ และระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
 • โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์
  ศูนย์จำจองการเดินเรือที่สมจริง.
  มีห้องจำจองสถานะการเดินเรือจริง
  การฝึกภาคสนามที่ผู้อบรมสามารถใช้อุปกรณ์และสถานะการณ์จริง
 • การรับสมัครงานติดต่อ 081-9000-167
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ ติดต่อ คุณเถลิงโชค

หลักสูตร STCW

หลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรม ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ (STCW)

หลักสูตรอัพเกรด

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในเรือพาณิชย์มาแล้ว และต้องการที่จะสอบเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป

Marlins Test

แบบทดสอบที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในองค์กรต่างๆทั่วโลก

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครื่องกลเรือ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครื่องมือประมง

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง

ระบบคุณวุฒวิชาชีพ สาขาการเดินเรือประมง

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาการเดินเรือประมง

เรียนจบแล้วรับ Certificate ทันที

ทางโรงเรียนสามารถออก Certificate ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทันที เมื่ออบรมจบและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ตามเกณ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด

Ship Simulator

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนเสมือนกับการปฏิบัติงานจริง ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม Ship simulator ทั้งด้าน Deck และด้าน Engine ไว้สำหรับการฝึก ให้เกิดความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง เช่น หลักสูตร BTM GMDSS Radar Simulator ERRM เป็นต้น

ระบบคุณภาพ ISO

เพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับคุณภาพและสร้างเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001-2008 Lloyd’s Register International (Thailand) Ltd เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดอบรมนอกสถานที่

โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ มีบริการจัดอบรมนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่นออฟฟิต โรงแรม บนเรือ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ลูกค้าสะดวก

เรียนควบคู่กับการทำงานได้

การเรียนการอบรมที่สามารถ ดำเนินการควบคู่กับการทำงานหรือการเรียนได้ โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนมาอบรมที่โรงเรียนได้ และผู้อบรมยังสามารถเลือกเวลาเรียนหรืออบรมด้วยตนเองอีกด้วย

รับรองโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงศึกษา

โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าไทยให้เป็นสถาบันที่ สามารถเปิดการเรียนการสอน ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอน ความรู้ และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำงานในเรือ ตามอนุสัญญา STCW 2010 ได้
Our Services

ที่พักพรี

โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ ได้มีการเตรียมห้องพักรับรอง ติดเครื่องปรับอากาศ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีที่พัก หรือสะดวกในการเดินทางไปกลับ ระหว่างอบรมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดห้างสรรพสินค้า

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อน ช่วงเวลาพักจากการอบรม หรือหลังจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นใน ห้างสรรพสินค้าพาราไดร์พาร์ค หรือ ห้างสรรพสินค้าซีคอลสแคว์ ซึ่งมีทั้ง สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ และบริการอื่นๆ ไว้รองรับอย่างคราบครัน

การเดินทางสะดวก

สะดวกสบายกับการเดินทางมาที่โรงเรียน เพียง 20 นาที จากสนามบิลสุวรรณภูมิ และเพียง 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข นอกจากนี้ยังมีรถเมล์ รถตู้สาธารณะ หลายสายที่วิ่งผ่านโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเดินทางได้ตามต้องการ

ใกล้สวนหลวง ร.9

อีกหนึ่งรูปแบบของการพักผ่อนหลังจากอบรม ผู้เข้ารับการอบรมที่ชอบการออกกำลังกายหรือชอบบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเข้าชมความสวยงาม ความร่มรื่นของธรรมชาติ หรือจะออกกำลังกายได้ที่ สวนหลวง ร.9 ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 5 นาที

บริการดุจญาติมิตร

โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ มีบริการให้คำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมด้านพาณิชยนาวี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จากทีมงานมีประสบการณ์ของโรงเรียน ซึงจะคอยแนะนำผู้เข้ารับการอบรมถึงความเหมาะสมของการอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน

แนะนำตำแหน่งงานว่าง

เพื่อสนันสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีงานทำอย่างต่อเนื่องหลังจากการอบรมแล้ว ทางโรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทเจ้าของเรือ ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของแต่ละบริษัท ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบอยู่ตลอดเวลา


Keep Our Clients Happy

About Us

Welcome to Barter Maritime School

โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์

สถาบันการศึกษาและอบรมหลักสูตรด้านการเดินเรือ โดยเราคือสถาบันสอนการเดินเรือที่เป็นเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเปิดอบรมหลักสูตรด้านการเดินเรือที่เป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนยังได้รับการอนุมัติโดยกรมเจ้าท่า

ยังมีการจัดอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการทางทะเล เช่น หลักสูตร ERM ที่ได้รับใบอนุญาตจาก Swedish Club (ประเทศสวีเดน) และมีผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 750 คน

Build your skills towards Professionalism

BIMS with its unique system of ensuring that the student completes completes his COC 3 without slipping in any of the phases of its studies which in turns results in getting the job. The program is monitored though out and BIMS assists its students in getting their sea training attachments so that they qualify to join the third phase and achieve their COC3. The acute shortage of seafarers both in Deck as well as Engineers ensures faster employment opportunities for qualified seafares.


Start Today!
With
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery